MSS Kundemagasin – Utgave 1 2019

Årsskifte har gitt oss et lite temposkifte. I 2018 valgte vi bevist å gå mye bredere på produkt-miksen innen kompositt, både offshore og ikke minst innen infrastruktur. Her gikk vi muligens litt for bredt, men den er nå justert til kompositt bruer, spunting i kompositt, inspeksjon av broer og ikke minst PowerCem som er et […]