Unleashing the Power of FRP: Redefining Engineering Excellence            

In the realm of advanced materials, one innovation stands as a testament to human inventiveness – Fiber Reinforced Polymers (FRP). These cutting-edge composites have captured industries’ imagination with their extraordinary mechanical properties, versatility, and diverse applications. In this comprehensive exploration, we delve into the world of FRP, revealing its composition, manufacturing process, key advantages, and […]

MSS welcomes Arne Sigve Nylund as Executive Strategic Advisor

We are thrilled to announce that Arne Sigve Nylund has joined our team at MSS as our new Executive Strategic Advisor. Arne Sigve is a seasoned executive with almost 40 years of experience in the energy industry, including his most recent role as Executive Vice President Projects, Drilling and Procurement at Equinor.   At MSS, […]

MSS to exhibit at ONS 2022

MSS_ONS_2022

MSS are excited to announce that we will be exhibiting on ONS 2022 together with our partners Strongwell, NOV FGS and Dropsafe. The ONS Foundation is a world-leading, non-profit organisation facilitating discussions and collaboration on energy, technology and innovation. ONS is hosted in Stavanger from 29th of August to 1st of September. We hope you […]

Module Solutions & Systems skal sammen med Multiconsult prosjektere og levere innovative og bærekraftige løsninger for bruvedlikehold til Vestland fylkeskommune.

Det skal prosjekteres to konsepter hvor det ene, SUREbridge, forsterker det eksisterende betongdekket med et tynt komposittdekke. Det andre konseptet erstatter eksisterende brudekke i betong med komposittdekke på stålbjelkebruer. Begge løsningene har som mål å gi økt sikkerhet, lenger levetid, kortere installasjonstid, lavere vedlikeholdskostnader og ikke minst økt gjenbruk av eksisterende bruer.   Mer vei […]

Ledig stilling

Module Solutions & Systems AS er på en spennende reise og nå er vi på jakt etter en person som vil være med oss å utvikle videre.   Les mer og søk på stillingen her: https://fler.recman.no/job.php?job_id=272482   Module Solutions & Systems AS (“MSS”) er en innovativ leverandør av bruløsninger i FRP, nanobasert dypstabiliseringsteknologi og spuntløsninger […]

Ny kontraktstildeling – FRP bru på Gvarv

MSS er stolte av å ha fått tildelt en ny kontrakt på FRP Bru i Norge. Statens Vegvesen hadde lyst ut ett prosjekt for bygging av ny gang- og sykkelbru i kompositt som en del av en ny GS-vei fra Gvarv til Mannebru. Bruen vil fungere som en krysning av jernbanen og vil gå parallelt […]

New Contract Award – BW Offshore

MSS has been awarded a contract with BW Offshore for the supply of FRP Phenolic Grating.   Module Solutions & Systems AS (“MSS”) has recently been awarded a new contract. The contract covers the supply of Duragrid Phenolic FRP Grating for installation on BW Offshore’s FPSO BW Adolo. BW Adolo is an FPSO (Floating Production […]

Holiday Greetings from MSS

We would like to thank all of our customers, partners and suppliers for a challenging, but exciting 2021.  From all of us at MSS, we wish you a safe holiday and a prosperous new year.